پایه رومیزی مانیتور LCD ARM LD2

1,180,000 تومان

ویژگی های محصول:

    • وزن قابل تحمل : 2×10(تعداد مانیتور xوزن قابل تحمل)

    • نوع محصول :پایه رومیزی چند مفصلی

    • نوع جنس : آهن و آلومینیم

    • سایز قابل استفاده : تا 22 اینچ

پایه رومیزی مانیتور LD2
پایه رومیزی مانیتور LCD ARM LD2

1,180,000 تومان