محافظ گردن خودرو حامی NS2

557,000 تومان

محافظ گردن باراد با حمایت از ستون فقرات گردن و پر نمودن گودی گردن از گردن درد و از آسیب شلاقی گردن در تصادفات رانندگی جلوگیری می نماید.

محافظ گردن خودرو باراد مدل حامی NS2
محافظ گردن خودرو حامی NS2

557,000 تومان

barad