محافظ گردن خودرو باراد مدل حامی NS2

347,000 تومان

محافظ گردن باراد با حمایت از ستون فقرات گردن و پر نمودن گودی گردن از گردن درد و از آسیب شلاقی گردن در تصادفات رانندگی جلوگیری می نماید.

بالش گردن مخصوص خودرو باراد مدل حامی
محافظ گردن خودرو باراد مدل حامی NS2

347,000 تومان

barad