پایه دیواری بازویی X1

( lcd arm )

پایه ی بازویی مانیتور مخصوص 17 تا 27 اینچ و متحرک به چهار جهت بازودار